Hội nghị “Sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học Lần thứ V năm 2023 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh”

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Trung Tâm Dịch vụ, Truyền thông và Tổ chức sự kiện > Tin tức > Hội nghị “Sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học Lần thứ V năm 2023 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh”

Leave a Reply